معنی و ترجمه کلمه conic section به فارسی conic section یعنی چه

conic section


عمران : مقطع مخروطى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها