معنی و ترجمه کلمه conical scanning به فارسی conical scanning یعنی چه

conical scanning


رديابى امواج به طور مخروطى
الکترونيک : تقطيع مخروطى
علوم نظامى : انتشار مخروطى امواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها