معنی و ترجمه کلمه conjugal به فارسی conjugal یعنی چه

conjugal


نکاحى ،ازدواجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها