معنی و ترجمه کلمه connect in series به فارسی connect in series یعنی چه

connect in series


علوم مهندسى : بطور سرى اتصال دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها