معنی و ترجمه کلمه connected به فارسی connected یعنی چه

connected


بسته ،متصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها