معنی و ترجمه کلمه connecting به فارسی connecting یعنی چه

connecting


اتصال دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها