معنی و ترجمه کلمه connections of polyphase circuits به فارسی connections of polyphase circuits یعنی چه

connections of polyphase circuits


الکترونيک : اتصالهاى مدارهاى چند فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها