معنی و ترجمه کلمه connections به فارسی connections یعنی چه

connections


اتصالات
علوم نظامى : ميله هاى رابط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها