معنی و ترجمه کلمه consanguinity به فارسی consanguinity یعنی چه

consanguinity


قرابت نسبى ،خويشى صلبى ،قوم وخويشى
قانون ـ فقه : قرابت صلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها