معنی و ترجمه کلمه conscientiousness به فارسی conscientiousness یعنی چه

conscientiousness


پيروى وجدان ،ديانت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها