معنی و ترجمه کلمه consecutiveness به فارسی consecutiveness یعنی چه

consecutiveness


توالى ،پى در پى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها