معنی و ترجمه کلمه consensus evidenced by practice به فارسی consensus evidenced by practice یعنی چه

consensus evidenced by practice


قانون ـ فقه : اجماع فعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها