معنی و ترجمه کلمه consensus به فارسی consensus یعنی چه

consensus


اتفاق اراء،اجتماع ،توافق عام ،رضايت وموافقت عمومى ،وفاق ،اجماع
روانشناسى : همرايى
بازرگانى : توافق و رضايت عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها