معنی و ترجمه کلمه consequent pole به فارسی consequent pole یعنی چه

consequent pole


الکترونيک : قطب فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها