معنی و ترجمه کلمه conservation of orbital symmerty به فارسی conservation of orbital symmerty یعنی چه

conservation of orbital symmerty


شيمى : بقاى تقارن اوربيتال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها