معنی و ترجمه کلمه consideration به فارسی consideration یعنی چه

consideration


بدل ،وجه التزام يا خسارت تاديه يا خسارت عدم انجام تعهد که در عقود و ايقاعات تعيين مى شود و يا به طور کلى " ضمانت اجراى عقد و تعهد" ،عوض يا عوضين( در معاملات و تعهدات)،تامل ،پاداش ،غرامت ،جايزه ،ملاحظه ،رسيدگى ،توجه ،مراعات
قانون ـ فقه : معو ض ،رعايت
بازرگانى : قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها