معنی و ترجمه کلمه considering به فارسی considering یعنی چه

considering


نظر به ،بملاحظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها