معنی و ترجمه کلمه consign به فارسی consign یعنی چه

consign


سپردن چيزى به ،فرستادن ،سپردن ،تسليم کردن ،امانت گذاردن ،ارسال کردن
قانون ـ فقه : يا فرستادن چيزى براى کسى به منظور فروش
بازرگانى : ارسال کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها