معنی و ترجمه کلمه consignee به فارسی consignee یعنی چه

consignee


مرسل اليه ،گيرنده امانت ،دريافت کننده محموله ،گيرنده کالا براى بارنامه ،کسى که جنس يا مالى بعنوانش ارسال شده
قانون ـ فقه : گيرنده کالاى ارسالى
بازرگانى : گيرنده
علوم نظامى : گيرنده اصلى کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها