معنی و ترجمه کلمه consignment به فارسی consignment یعنی چه

consignment


امانت فرستادن ،کالاى امانى( که توليد کننده نزد فروشنده بدون دريافت وجه جهت فروش مى گذارد)،کالاى ارسالى ،امانت فروش ،حمل ،ارسال ،محموله ،مرسوله
قانون ـ فقه : محموله ،کالاى امانى
بازرگانى : محموله ،کالاى امانت فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها