معنی و ترجمه کلمه consistence of concrete به فارسی consistence of concrete یعنی چه

consistence of concrete


عمران : درجه سفتى بتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها