معنی و ترجمه کلمه console-table به فارسی console-table یعنی چه

console-table


ميزى که پايه هاى کج داردوبه ديوارتکيه ميدهند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها