معنی و ترجمه کلمه consolidated motor pool به فارسی consolidated motor pool یعنی چه

consolidated motor pool


خودروگاه تمرکزى
علوم نظامى : خودروگاه عمومى يا مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها