معنی و ترجمه کلمه consolidating station به فارسی consolidating station یعنی چه

consolidating station


علوم نظامى : ايستگاه تکميل کننده بار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها