معنی و ترجمه کلمه consolidation test به فارسی consolidation test یعنی چه

consolidation test


عمران : ازمايش تحکيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها