معنی و ترجمه کلمه conspicious consumption به فارسی conspicious consumption یعنی چه

conspicious consumption


مصرف تجملى( نه به علت احتياج واقعى)
قانون ـ فقه : مصرف تجملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها