معنی و ترجمه کلمه constancy به فارسی constancy یعنی چه

constancy


پايدارى ،ثبات ،استوارى ،وفادارى
روانشناسى : ثبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها