معنی و ترجمه کلمه constant current generator به فارسی constant current generator یعنی چه

constant current generator


الکترونيک : مولد با امپر ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها