معنی و ترجمه کلمه constant current به فارسی constant current یعنی چه

constant current


جريان دائم ،جريان مستقيم
علوم مهندسى : جريان ثابت باطرى
الکترونيک : شدت ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها