معنی و ترجمه کلمه constant factors به فارسی constant factors یعنی چه

constant factors


بازرگانى : عوامل ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها