معنی و ترجمه کلمه constant potential generator به فارسی constant potential generator یعنی چه

constant potential generator


الکترونيک : مولد با ولت ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها