معنی و ترجمه کلمه constant speed motor به فارسی constant speed motor یعنی چه

constant speed motor


الکترونيک : موتور با سرعت ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها