معنی و ترجمه کلمه constituent به فارسی constituent یعنی چه

constituent


ماده متشکله ،جزء متشکله ،سازه ،جزء ترکيب کننده ،سازا،جزء اصلى ،انتخاب کننده ،موکل ،سازنده
علوم مهندسى : تشکيل دهنده
معمارى : جزء
قانون ـ فقه : عضو مجلس موسسان
شيمى : جزء تشکيل دهنده
روانشناسى : مولف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها