معنی و ترجمه کلمه constitution به فارسی constitution یعنی چه

constitution


ساختمان ووضع طبيعى ،تشکيل ،تاسيس ،مشروطيت ،قانون اساسى ،نظام نامه ،مزاج ،بنيه
قانون ـ فقه : قانون اساسى ،اساسنامه و نظامنامه
روانشناسى : سرشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها