معنی و ترجمه کلمه constitutionalize به فارسی constitutionalize یعنی چه

constitutionalize


مشروطه کردن ،براى بهداشت مزاج گردش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها