معنی و ترجمه کلمه construction batalion به فارسی construction batalion یعنی چه

construction batalion


گردان مهندسى ساختمان
علوم نظامى : گردان ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها