معنی و ترجمه کلمه construction joints به فارسی construction joints یعنی چه

construction joints


عمران : درزهاى ساختمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها