معنی و ترجمه کلمه construction به فارسی construction یعنی چه

construction


تفسير،تاويل ،تعبير،ترکيب ،ساختمان ،عمارت ،ساخت
علوم مهندسى : ساختمان
عمران : ساختمان
معمارى : هنر سازندگى
قانون ـ فقه : ايجاد
روانشناسى : ساخت
ورزش : سازندگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها