معنی و ترجمه کلمه consubstantiate به فارسی consubstantiate یعنی چه

consubstantiate


همجنس کردن ،هم جنس دانستن ،هم ذات شدن ،ازيک جنس شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها