معنی و ترجمه کلمه consular agent به فارسی consular agent یعنی چه

consular agent


نايب کنسول ،قائم مقام کنسول( در محلهايى که کنسول وجود ندارد)
قانون ـ فقه : نماينده کنسولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها