معنی و ترجمه کلمه consultation chess به فارسی consultation chess یعنی چه

consultation chess


بازى شطرنج مشورتى
ورزش : بيش از يک نفر در برابر بيش از يک نفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها