معنی و ترجمه کلمه consultation به فارسی consultation یعنی چه

consultation


مشاوره ،مشورت ،مذاکره ،همفکرى ،رايزنى
قانون ـ فقه : مشورت ،شور
روانشناسى : مشورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها