معنی و ترجمه کلمه consultative به فارسی consultative یعنی چه

consultative


مشاوره اى ،کنکاشى ،مشورتى ،مشاوره اى ،شورايى
قانون ـ فقه : شوروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها