معنی و ترجمه کلمه consumer choice به فارسی consumer choice یعنی چه

consumer choice


بازرگانى : انتخاب مصرف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها