معنی و ترجمه کلمه contact detector به فارسی contact detector یعنی چه

contact detector


الکترونيک : اشکارساز کنتاکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها