معنی و ترجمه کلمه container transport به فارسی container transport یعنی چه

container transport


بازرگانى : حمل و نقل بوسيله کانتينر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها