معنی و ترجمه کلمه containing به فارسی containing یعنی چه

containing


متضمن ،شامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها