معنی و ترجمه کلمه contemplation به فارسی contemplation یعنی چه

contemplation


تفکر،تامل ،غور،تعمق
روانشناسى : تامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها