معنی و ترجمه کلمه contented به فارسی contented یعنی چه

contented


قانع ،راضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها