معنی و ترجمه کلمه contest به فارسی contest یعنی چه

contest


مباحثه وجدل کردن ،اعتراض داشتن بر،ستيزه کردن ،مشاجره ،مسابقه ،رقابت ،دعوا
قانون ـ فقه : مورد ترديد يا اعتراض قرار دادن
بازرگانى : اعتراض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها